-A A +A

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым беру тәртібі

 Өтінішті қарау қорытындылары бойынша қабылданған шешіммен келiспеген жағдайда жеке және заңды тұлға лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) немесе сот тәртібімен өтініш бойынша қабылданған шешімге шағым беруге құқылы ("Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 12 бабы).

 Сондай-ақ, арызданушының НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kz лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне және (немесе) әрекетсіздігіне сотқа дейінгі және сот тәртібінде шағым беруге құқығы бар.

 Арызданушы әрекеттер мен әрекетсіздікке шағымдануға құқылы:

 - НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің аумақтық бөлімшелерінің мамандары мен лауазымдық тұлғаларына жөнінде – Министрліктің тиісті аумақтық органынынң бастығына;

 - НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің аумақтық органдарының бастықтары, соның ішінде Әділет министрлігінің аумақтық бөлімшелерінің лауазымдық тұлғаларының әректтері мен әрекетсіздігіне қатысты Қазақстан республикасы заңнамасына негізделген шаралар қабылдамауы жөнінде - НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzне;

 -  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің мамандары мен лауазымдық тұлғалары жөнінде - Әділет министріне.

 Арызданушы жазбаша немесе ауызша түрде шағымдануға құқылы.

 Арызданушы жазбаша түрде шағымданған кезде өтінішті қарау мерзімі осы өтінішті тіркеу сәтінен бастап 30 күннен аспауы тиіс. Өтініштерді қарау мерзімдері "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 8 бабымен көзделген.   

 Өтініштерді қарау және оны сипатына қарай қарауды ұзарту тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

 Арызданушы өзінің жазбаша өтінішінде міндетті түрде өтінішін жолдап отырған органның атауын немесе тиісті лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын немесе тиісті тұлғаның лауазымын,  сондай-ақ өзінің тегін, атын, әкесінің атын (соңғысы - болған жағдайда), заңды тұлға үшін толық атауын, жауап, жаңа мекн жайға жіберу жолдануы тиіс пошталық мекен жайын,  ұсыныстың, арыздың немесе шағымның мәнін баяндайды, жеке қолы мен жазған күнін қояды.  

 Сондай-ақ, өтініште көрсетілуі тиіс: органның атауы, маманның немесе уәкілетті лауазымды тұлғаның (ақпарат болған жағдайда) лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалып отырған шешім, арызданушының есептеуі бойынша оның құқықтары, бостандығы мен заңдық мүдделерін бұзып отырған жағдайлар,  жасалып отырған кедергілер немесе заңсыз қандай да бір міндеттемелерді жүктелуі, сондай-ақ арызданушы хабарлауға қажетті деп санайтын басқа да мәліметтер.

 Өзінің дәлелдерін растау қажет болған жағдайда арызданушы жазбаша өтінішке құжаттарды және материалдарды немесе олардың көшірмелерін жалғайды.

 Өтінішті қарау қорытындылары бойынша НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің (оның аумақтық органының) лауазымды тұлғасы арызданушының талаптарын қанағаттандыру немесе өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

 Өтінішті қарау қорытындылары бар жазбаша жауап арызданушыға жолданады.

 Егер жазбаша өтініште өтінішті жолдаған арызданушының тегі және жауап жолдану тиіс пошталық мекен жайы көрсетілмесе, өтінішке жауап берілмейді.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kz (оның аумақтық органдары) мазмұнында әзірленіп жатқан немесе жасалған қылмыстар, немесе мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікке төнген қауіп туралы туралы мәліметтер болса және құзыреттеріне сәйкес мемлекеттік органдарға дереу жолдауға жататын жазбаша өтінішті алу кезінде өтінішті онда қойылған сұрақтар бойынша жауапсыз қалдыруға және ол туралы өтінішті жолдаған арызданушыға хабарлауға құқылы.

 Егер көрсетілген сұрақтар бойынша бұрын жолданған өтініштеріне бірнеше рет  жазбаша жауап берілген арызданушының жазбаша өтінішінде жаңа дәлелдер немесе жағдайлар келтірілмесе, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің басшылығы (оның аумақтық органдары мен құрылымдық бөлімшелері), оған уәкілетті басқа да лауазымды тұлға осы мәселе бойынша арызданушымен хат алмасуды тоқтатуға құқылы. Осы шешім туралы өтініш жолдаған арызданушыға ескертіледі.

 Сонымен қатар, азамат мемлекеттік органның, қоғамдық ұйымның немесе лауазымдық тұлғаның заңсыз әрекетінен оның құқықтары немесе бостандығы бұзылды деп санаса, сотқа шағымдануға құқығы бар.

 Мемлекеттік билік органдарының (жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымдық тұлғалардың, мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық кодексінің 278 бабымен реттелген.